-

به پورتال دانشکده بهداشت خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۲۲ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۴۴۹ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

شرح وظایف


شرح وظايف رئیس اداره امور عمومي

در راستای  بحث اصلاحات نظام سلامت،موضوع تمركز زدايي بعنوان يكي از اصلي ترين استراتژي هاي كاربردي در نظام فوق تلقي مي شود .در حال حاضر نظام سلامت در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل پائين بودن سطح شاخص عدالت و استفاده نامناسب از منابع ، پاسخگوئي ناكافي به مردم ، فقدان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و دهها دليل ديگر ناكارآمد و ناكار جلوه مي كند .بر همین اساس نظام سلامت كشور در طی سالهای گذشته اقدام به تغييرات جدي در بعدسازمان دهي  و ساختار منابع مالي در  برنامه هاي سلامت نموده است.

مبني بر اين تفكر تئوريك ، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي وافزايش رقابت پذیری و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد از طرف مقام معظم رهبري لازم الاجرا گردیده است و دولت محترم جهوري اسلامي ايران نیز در چارچوب قوانين مصوب برنامه پنجم توسعه كشور ماده 136 موضوع واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي را تصويب و نهایتا آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری در این زمینه تدوین که در حال اجرا  می باشد.

مهم ترین اهداف سياست فوق ايجاد سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري بخشی از فعالیتهای سازمانهای دولتی به بخش خصوصی است ، پیرو همین امر  واحد امور عمومی درواحدهای تابعه می تواند  نقش بسزايي در این زمینه ایفا نماید.

 • پيش بيني نيازهاي دانشکده از نظر وسايل و ملزومات اداري و فني

 • برنامه‌ريزي و نظارت بركليه امور مرتبط با فضاي سبز

 • برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن انجام كار واحد هاي زير مجموعه ( واحد نقليه خدمات انبارمصرفي و اموال-فضاي سبز-تداركات ، امور رفاهي

 • برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه امور مرتبط با خدمات واحدها

 • نظارت بر عملكرد شركت هاي خدماتي پشتيباني و خودرويي طرف قرارداد

 • تأمين وسايل ارتباطي مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائه خدمات

 • تأمين وسايل و امكانات رفاهي كاركنان

 • نظارت بر امور مرتبط با نگهداري ، نظافت ساختمانها و اماكن

 • برنامه‌ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات اداري و پشتيباني

 • برنامه‌ريزي و ارائه طرحهاي مربوط به كنترل و كاهش هزينه ها

 • تفويض اختيار در بين ادارات تابعه سازماندهي ، تعيين شرح وظايف ، تقسيم كار ، تعيين حدود

 • رضايت‌سنجي از مراجعين حوزه مديريت و زمان‌سنجي ارائه خدمات

 • پيش بيني نيازهاي تداركاتي دانشکده  و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

 • برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاها و بازآموزي ها، جلسات، همايش ها در كارپردازي واگذاري فضاها و نظارت بر هدف ارتباطات در بين همكاران دانشكده و ...

 • رسيدگي به امور مربوط به قراردادها و شركت در جلسات آن

 • انجام كليه اموري كه توسط مسئولين مافوق اعلام گردد.

 • پيگيري كليه قراردادهاي دانشكده

 • پيش بيني اعتبارات لازم و تنظيم بودجه سالانه

 • برنامه ريزي جهت واگذاري بخش خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي   

 • نگهداري خودروها برنامه ريزي و نظارت بر عمليات تداركاتي ، انبارداري

 • انجام بررسيهاي لازم براي شناخت بازار و آگاهي از نوسانات

 • رسيدگي و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهاي رسيده     

 • امضاء احكام گوناگون مانند مرخصي،مأموريت،پاس های اداری وشخصی و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

 • نظارت ، ارزشيابي و پيگيري حسن انجام كار واحد هاي ذيربط دانشكده ها شامل امور مالي، كارگزيني، خدمات ، ،خودروئي، انبار ، تاسيسات

 • پيگيري برگزاري جلسه شواري اداري

 • نظارت بر امور ساختماني و محوطه سازي دانشكده

 • ارتباط با معاونت هاي توسعه، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي فرهنگي، درمان، بهداشتي نظارت بر حسن اجراي عملكرد واحد تاسيسات

 • دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

 • تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري جهت ارائه خدمات

 • تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري جهت ارائه خدمات

 • انتقال درخواست هاي تجهيزات و امكانات آموزشي و نياز هاي لوازم اداري و مصرفي كلي در دانشكده

 • پيگيري برنامه افزايش فضاهاي فيزيكي و احداث ساختمان هاي جديد

 • امور مربوط به مأموريت ها و مرخصي  و پاس پرسنل اداري و ....

 •       پشتيباني در هماهنگي برگزاري اردو هاي دانشجويي، كارمندي و ....جستجو
دهه کرامت (۱۲۰۳۳ بازدید)
پیام تبریک (۳۴۸۲ بازدید)
نامه ای به شهید (۲۹۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...