-

به پورتال دانشکده بهداشت خوش آمدیدگزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۴۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۴۶۷ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

شرح وظایف


نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات  و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی و آموزشی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای دانشجویان  و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ایجاد کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب برای کنترل پیشگیری از آلودگی در سرتاسردانشکده   به وجود آید .

کیفیت کار امور خدمات به منظور کسب موفقیت در ایجاد یک محیط ایمن، دلچسب و کارآمد برای دانشجویان  و کارکنان نیروهای  خدمات باید دارای اطلاعات و دانش زیر باشد:

1-دانش اولیه پیرامون مراقبت های بهداشتی، بهسازی که در پیشگیری و کنترل عفونت در بیماری های همه گیر موثرند.

2-قابلیت برنامه ریزی و اعمال انجام امور خدمات جامع تا برای محیط آموزشی و اداری شرایط مساعدی ایجاد کند.

3- قابلیت و توان تهیه و تدوین گزارش پیرامون کار خدمات.

4- با بررسی محیط های کار با استفاده از شاخص ها و چک لیست های استاندارد، مانع فراموش شدن اجزای کار شده و حدود انجام وظایف و کیفیت آن را به درستی مشخص خواهد نمود.

5-  انجام امور نظافت روزانه و مستمر فضاهای اداری و آموزشی دانشکده

6- انجام امور پذیرایی روزانه طبق برنامه تنظیمی کارکنان   و اعضائ هیئت علمی و مهمانان احتمالی

7 انجام امور خدمات کل محوطه دانشکده

8 همکاری در انجام امور فضای سبز دانشکده

9 حفظ و حراست از اموال تحویلی

10 گزارش مستمر امور به مسئول مافوق

 جستجو
دهه کرامت (۱۲۰۳۴ بازدید)
پیام تبریک (۳۴۸۲ بازدید)
نامه ای به شهید (۲۹۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...