News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٣/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی جلسه نماینده دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با رئیس گروه برنامه ریزی و بهسازی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35810/جلسه نماینده دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با رئیس گروه برنامه ریزی و بهسازی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان ١٣٩٦/٣/٣ فتح خون وحماسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35775/فتح خون وحماسه آن روز که رفتیم ... ١٣٩٦/٣/٣ دهمین جلسه کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35811/دهمین جلسه کمک های اولیه جلسه عملی بانداژ ١٣٩٦/٣/٣ توصیه های غذایی به روزه داران / پرهیز از مصرف غذاهای چرب و پر کالری در وعده سحر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35749/توصیه های غذایی به روزه داران / پرهیز از مصرف غذاهای چرب و پر کالری در وعده سحر ١٣٩٦/٣/٢ اسهال دومین علت مرگ و میر کودکان است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35748/اسهال دومین علت مرگ و میر کودکان است ١٣٩٦/٣/٢ برگزاری جلسه گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35734/برگزاری جلسه گروه مهندسی بهداشت محیط ١٣٩٦/٣/٢ برگزاری نهمین جلسه کلاس کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35754/برگزاری نهمین جلسه کلاس کمک های اولیه تصاویر ١٣٩٦/٣/٢ معرفی دانشکده بهداشت به عنوان روابط عمومی برتر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35719/معرفی دانشکده بهداشت به عنوان روابط عمومی برتر دانشگاه دانشکده بهداشت برای دومین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر دانشگاه انتخاب شد. ١٣٩٦/٣/١ دومین بازدید علمی انجمن های علمی دانشکده بهداشت برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35689/دومین بازدید علمی انجمن های علمی دانشکده بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٦/٣/١ افتتاحیه و رونمایی از سایت جدید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35714/افتتاحیه و رونمایی از سایت جدید دانشکده بهداشت سایت جدید دانشکده بهداشت رونمایی شد. ١٣٩٦/٣/١ کارگاه تولید رسانه در سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35709/کارگاه تولید رسانه در سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید. کارگاه تولید رسانه در سلامت ویژه دانشجویان بهداشت در دانشکده برگزار گردید. ١٣٩٦/٣/١ کارگاه تولید رسانه در سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35693/کارگاه تولید رسانه در سلامت در دانشکده بهداشت برگزار گردید. کارگاه تولید رسانه در سلامت ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی 94 در دانشکده برگزار گردید. ١٣٩٦/٣/١ اطلاعیه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35692/اطلاعیه تغذیه در خصوص نحوه رزرو غذا در ماه مبارک رمضان ١٣٩٦/٣/١ روزهای سلامت خرداد ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35691/روزهای سلامت خرداد ماه ١٣٩٦/٣/١ دستورالعمل بهداشت محیط در برنامه سلامت رمضان ابلاغ شد/ ضرورت توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه زولبیا و بامیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35690/دستورالعمل بهداشت محیط در برنامه سلامت رمضان ابلاغ شد/ ضرورت توجه ویژه به کنترل روغن در تهیه زولبیا و بامیه ١٣٩٦/٣/١ هر آنچه بايد درباره «لوپوس» بدانيم/ پروانه قرمز روي پوست نشانه چيست؟ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35659/هر آنچه بايد درباره «لوپوس» بدانيم/ پروانه قرمز روي پوست نشانه چيست؟ ١٣٩٦/٢/٣١ طراحی و ساخت صندلی آنتروپومتری و قابل تنظیم در آزمایشگاه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35616/طراحی و ساخت صندلی آنتروپومتری و قابل تنظیم در آزمایشگاه ارگونومی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ١٣٩٦/٢/٢٧ هشتمین جلسه کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35615/هشتمین جلسه کمک های اولیه آموزش تئوری "حمله قلبی، مسمومیت ها، گزیدگی ها، انواع صرع" در کلاس کمک های اولیه ١٣٩٦/٢/٢٧ اطلاعیه برگزاری کارگاه تولید رسانه در سلامت ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی 94 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35599/اطلاعیه برگزاری کارگاه تولید رسانه در سلامت ویژه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ورودی 94 ١٣٩٦/٢/٢٧ ژورنال کلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35596/ژورنال کلاب ١٣٩٦/٢/٢٧ ژورنال کلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35595/ژورنال کلاب اولین ژورنال کلاب دانشجویی ١٣٩٦/٢/٢٧ هفتمین جلسه کلاس کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35585/هفتمین جلسه کلاس کمک های اولیه آموزش تئوری بانداژ و حمل مصدوم در کلاس کمک های اولیه ١٣٩٦/٢/٢٦ هنگام وقوع زلزله چه کنیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35552/هنگام وقوع زلزله چه کنیم ١٣٩٦/٢/٢٥ مشارکت اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در برگزاری کارگاه بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35549/مشارکت اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در برگزاری کارگاه بیماری های ناشی از کار ویژه کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی ١٣٩٦/٢/٢٥ برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35539/برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی چهارمین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « بیماری های ناشی از کار» ویژه کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/٢٥ پیام تسلیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35533/پیام تسلیت اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن ١٣٩٦/٢/٢٥ کلاسهای عصر امروز دانشکده بهداشت کنسل شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35508/کلاسهای عصر امروز دانشکده بهداشت کنسل شد. کلیه کلاس های آموزشی امروز در ساعات 16-14 و 18-16 برگزار نمی گردد. ١٣٩٦/٢/٢٤ اطلاعیه لغو کلاس های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35493/اطلاعیه لغو کلاس های آموزشی کلاس های آموزشی در ساعات 10-8 و 12-10 برگزار نمی گردد. ١٣٩٦/٢/٢٤ انجمن های علمی دانشکده بهداشت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار نمود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35390/انجمن های علمی دانشکده بهداشت با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار نمود. ١٣٩٦/٢/٢٣ کمپین تنفس در بابا امان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35379/کمپین تنفس در بابا امان به روایت تصویر ١٣٩٦/٢/٢٣ آیین افتتاح رسمی بیمارستان های جدید خراسان شمالی، شنبه 23 اردیبهشت ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35371/آیین افتتاح رسمی بیمارستان های جدید خراسان شمالی، شنبه 23 اردیبهشت ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. ١٣٩٦/٢/٢٣ پیام تبریک سرپرست دانشکده به مناسبت نیمه شعبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35299/پیام تبریک سرپرست دانشکده به مناسبت نیمه شعبان ١٣٩٦/٢/٢٠ به مناسبت نیمه شعبان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35296/به مناسبت نیمه شعبان تصاویر ١٣٩٦/٢/٢٠ اطلاعیه همایش پیاده روی 96/02/22 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35293/اطلاعیه همایش پیاده روی 96/02/22 به مناسبت نیمه شعبان و روز جوان، همایش پیاده روی ارتفاعات باباموسی، برگزار می گردد. ١٣٩٦/٢/٢٠ اطلاعیه وام ضروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35292/اطلاعیه وام ضروری ثبت نام وام ضروری از امروز تا 96/02/23 تمدید شد. ١٣٩٦/٢/٢٠ حضور اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش فضای مجازی و مهارتهای پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35284/حضور اساتید و دانشجویان دانشکده بهداشت در همایش فضای مجازی و مهارتهای پیش از ازدواج ١٣٩٦/٢/١٩ ششمین جلسه کلاس "کمک های اولیه" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35282/ششمین جلسه کلاس "کمک های اولیه" جلسه تئوری کلاس "کمک های اولیه" در دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/١٩ متقاضیان انتقالی و میهمانی توجه نمایند: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35277/متقاضیان انتقالی و میهمانی توجه نمایند: ١٣٩٦/٢/١٩ اولین ژورنال کلاب دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35275/اولین ژورنال کلاب دانشجویی اولین ژورنال کلاب دانشجویی با راهنمایی و سرپرستی اساتید دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/١٩ جلسه بررسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35273/جلسه بررسی جلسه بررسی پروپوزال ها ی دانشجویی ١٣٩٦/٢/١٩ ژورنال کلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35271/ژورنال کلاب آغاز ژورنال کلاب های دانشجویی با سرپرستی و راهنمایی اساتید دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/١٩ برگزاری جلسه پنجم کلاس "کمک های اولیه" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35257/برگزاری جلسه پنجم کلاس "کمک های اولیه" جلسه پنجم کلاس "کمک های اولیه" در دانشکده بهداشت برگزار شد. ١٣٩٦/٢/١٩ کارگاه مهارت های ارتباطی ویژه دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35283/کارگاه مهارت های ارتباطی ویژه دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. به روایت تصویر ١٣٩٦/٢/١٩ کارگاه آشنایی با برنامه های کاربردی واکسیناسیون برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35256/کارگاه آشنایی با برنامه های کاربردی واکسیناسیون برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/١٨ وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك امکان جذب دارو را كاهش میدهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35255/وجود غذا و مواد مغذي در معده يا روده باريك امکان جذب دارو را كاهش میدهد ١٣٩٦/٢/١٨ به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35217/به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان برپایی ایستگاه صلواتی و مسابقه دارت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان در دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/١٨ ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35270/ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد. پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد. ١٣٩٦/٢/١٨ کارگاه مهارت های ارتباطی ویژه دانشجویان برگزار می گردد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35206/کارگاه مهارت های ارتباطی ویژه دانشجویان برگزار می گردد قابل توجه دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ١٣٩٦/٢/١٨ اطلاعیه بازدید دانشجویان از مرکز جامع سلامت مدنی جهت درس بهداشت مدارس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35169/اطلاعیه بازدید دانشجویان از مرکز جامع سلامت مدنی جهت درس بهداشت مدارس ١٣٩٦/٢/١٧ اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه های کاربردی واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35168/اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه های کاربردی واکسیناسیون ١٣٩٦/٢/١٧ مسابقه "پیوندهای نماز" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35185/مسابقه "پیوندهای نماز" مسابقه "پیوندهای نماز" در دانشکده بهداشت برگزار شد. ١٣٩٦/٢/١٧ مصوبه صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35148/مصوبه صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت برگزاری کلاسهای جبرانی در هفته های 13 و 14 تحصیلی ١٣٩٦/٢/١٦ مصوبه صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35147/مصوبه صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت در خصوص برگزاری کلاسهای جبرانی در هفته های پایانی ترم ١٣٩٦/٢/١٦ آموزش مراقبت فردی سالمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35146/آموزش مراقبت فردی سالمند ١٣٩٦/٢/١٦ صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35145/صدو بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٢/١٦ کارگاه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در دانشکده بهداشت برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35142/کارگاه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در دانشکده بهداشت برگزار گردید. در روز چهارشنبه مورخ 96/02/13 کارگاه "اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری" در دانشکده بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/١٦ کارگاه توجیهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35139/کارگاه توجیهی کارگاه توجیهی ارشد به منظور آگاهی دانشجویان ١٣٩٦/٢/١٦ کارگاه توجیهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35135/کارگاه توجیهی کارگاه توجیهی ارشد به منظور آگاهی دانشجویان ١٣٩٦/٢/١٦ کارگاه "اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری" در دانشکده بهداشت برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35129/کارگاه "اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری" در دانشکده بهداشت برگزار شد. به روایت تصویر ١٣٩٦/٢/١٦ پیام تبریک روز جهانی "ماما" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35125/پیام تبریک روز جهانی "ماما" 15 اردیبهشت، روز جهانی ماما، گرامی باد. ١٣٩٦/٢/١٦ جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35122/جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت دومین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت برگزار شد. ١٣٩٦/٢/١٦ جلسه چهارم کلاس "کمک های اولیه" در دانشکده بهداشت برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35159/جلسه چهارم کلاس "کمک های اولیه" در دانشکده بهداشت برگزار گردید. تصاویر ١٣٩٦/٢/١٦ جشن دانش آموختگی دانشجویان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35107/جشن دانش آموختگی دانشجویان بهداشت اطلاعیه ١٣٩٦/٢/١٤ کارگاه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35084/کارگاه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری کارگاه "اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری" در دانشکده بهداشت در حال برگزاری است. ١٣٩٦/٢/١٣ مشارکت اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در برگزاری کارگاه کلیات بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35077/مشارکت اساتید گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در برگزاری کارگاه کلیات بهداشت حرفه ای ویزه کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی ١٣٩٦/٢/١٣ جلسه با اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگی هنری دانشکده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35072/جلسه با اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگی هنری دانشکده جلسه با اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگی هنری و دست اندرکاران مراسم هفته سلامت دانشکده بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/١٣ تقدیر از روسای سابق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35066/تقدیر از روسای سابق دانشکده بهداشت در روز برگزاری مراسم بزرگداشت هفته سلامت و روز استاد از روسای سابق دانشکده بهداشت تقدیر بعمل آمد. ١٣٩٦/٢/١٣ سومین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « کلیات بهداشت حرفه ای» برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35064/سومین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « کلیات بهداشت حرفه ای» برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/١٣ طرح درس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35053/طرح درس برگزاری جلسه طرح درس ١٣٩٦/٢/١٢ به مناسبت گرامیداشت روز "استاد" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35036/به مناسبت گرامیداشت روز "استاد" به مناسبت گرامیداشت روز "استاد" به اساتید دانشکده بهداشت گل رز اهداء شد. ١٣٩٦/٢/١٢ تبریک روز استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35032/تبریک روز استاد ١٣٩٦/٢/١٢ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35022/کارگاه آموزشی برگزاری کارگاه آموزشی فتوشاپ ١٣٩٦/٢/١٢ مسابقه هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35020/مسابقه هفته سلامت ویژه کلیه دانشجویان محترم بهداشت ١٣٩٦/٢/١٢ به مناسبت هفته سلامت و روز استاد و معلم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35014/به مناسبت هفته سلامت و روز استاد و معلم مراسم بزرگداشت هفته سلامت، تقدیر از دست اندرکاران سلامت و گرامیداشت روز استاد و معلم در دانشکده بهداشت برگزار گردید. ١٣٩٦/٢/١٢ کارگاه آشنایی دانشجویان با منابع آزمون ارشد برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35011/کارگاه آشنایی دانشجویان با منابع آزمون ارشد برگزار گردید ویژه دانشجویان گروه مهندس بهداشت حرفه ای ١٣٩٦/٢/١٢ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام "معلم" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/35126/به مناسبت هفته بزرگداشت مقام "معلم" ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموحتم، روزت مبارک . . . ١٣٩٦/٢/١٢ به مناسبت هقته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/34978/به مناسبت هقته سلامت کارگاه طراحی پیام در سلامت در دانشکده بهداشت برگزار شد. ١٣٩٦/٢/١١ اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/34977/اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در دانشکده بهداشت برگزار می گردد. ١٣٩٦/٢/١١ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1396 وزارت بهداشت تمدید شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/34974/ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1396 وزارت بهداشت تمدید شد ١٣٩٦/٢/١١ کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://healthschool.nkums.ac.ir/Content/34973/کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ١٣٩٦/٢/١١