گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۶۶۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

مسئول واحد


مصیب حمیدی منفرد نوده

مسئول امور مالی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناسی  حسابداری

058-31513428:  شماره تماس

 

شرح وظایف:

1-کار با نرم افزارجامع نظام نوین مالی(مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت کالا و خدمات)

2-اجرای امور مالی حوزه با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات

3-پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه از محل ردیفهای ابلاغی وزارتخانه ردیفهای جاری و اختصاصی از معاونت توسعه دانشگاه

4-نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

5-تامین اعتبار قراردادهای و درخواستهای خرید بر اساس تخصیص های حوزه

6-تهیه تراز عملیات مالی سالیانه و بستن حسابها

7-تهیه وتنظیم تفاهم نامه های داخلی جهت تخصیص بودجه

8-همکاری در تهیه نامه ها و قرارداد های پشتیبانی . شرکت در جلسات مربوطه

9-انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حسابها

10-تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی

11-حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

12-اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس قانون و آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مصوب هیت امنا

13-نگهداری و تنظیم دفاتر حسابها دریافتی و پرداختی

14-تهیه و تنظیم لیست های اضافه کار- حق غذا- کارانه حق الزحمه ها حق التدریس

15-تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی دربین کارکنان امور حوزه مالی

16-نظارت بر اسناد هزینه و تسویه حساب با کارپرداز

17-کلیه فرآیندهای مربوط به امور مالی

 

 
جستجو
دهه کرامت (۱۲۵۲۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...