گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۶۵۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

معرفی


  

محمد اصغری

مسئول واحد امور اداری

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تماس:31513417-058

 

 

شرح وظایف

1.      پيش بيني نيازهاي دانشکده از نظر وسايل و ملزومات اداري و فني

2.      برنامه‌ريزي و نظارت بركليه امور مرتبط با فضاي سبز

3.      برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن انجام كار واحد هاي زير مجموعه ( واحد نقليه خدمات انبارمصرفي و اموال-فضاي سبز-تداركات ، امور رفاهي

4.      برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه امور مرتبط با خدمات واحدها

5.      نظارت بر عملكرد شركت هاي خدماتي پشتيباني و خودرويي طرف قرارداد

6.      تأمين وسايل ارتباطي مورد نياز در جهت تسهيل انجام ارائه خدمات

7.      تأمين وسايل و امكانات رفاهي كاركنان

8.      نظارت بر امور مرتبط با نگهداري ، نظافت ساختمانها و اماكن

9.      برنامه‌ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات اداري و پشتيباني

10. برنامه‌ريزي و ارائه طرحهاي مربوط به كنترل و كاهش هزينه ها

11. پيش بيني نيازهاي تداركاتي دانشکده  و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

12. برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاها و بازآموزي ها، جلسات، همايش ها در كارپردازي واگذاري فضاها و نظارت بر هدف ارتباطات در بين همكاران دانشكده و ...

13. رسيدگي به امور مربوط به قراردادها و شركت در جلسات آن

14. انجام كليه اموري كه توسط مسئولين مافوق اعلام گردد.

15. پيگيري كليه قراردادهاي دانشكده

16. پيش بيني اعتبارات لازم و تنظيم بودجه سالانه

17. برنامه ريزي جهت واگذاري بخش خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي   

18. نگهداري خودروها برنامه ريزي و نظارت بر عمليات تداركاتي ، انبارداري

19. انجام بررسيهاي لازم براي شناخت بازار و آگاهي از نوسانات

20. رسيدگي و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهاي رسيده     

21. نظارت ، ارزشيابي و پيگيري حسن انجام كار واحد هاي ذيربط دانشكده ها شامل امور مالي، كارگزيني، خدمات ، ،خودروئي، انبار ، تاسيسات

22. پيگيري برگزاري جلسه شواري اداري

23. نظارت بر امور ساختماني و محوطه سازي دانشكده

24. ارتباط با معاونت هاي توسعه، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي فرهنگي، درمان، بهداشتي نظارت بر حسن اجراي عملكرد واحد تاسيسات

25. دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

26. تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري جهت ارائه خدمات

27. تأمين فضا و تدارك تجهيزات و امكانات و وسايل اداري جهت ارائه خدمات

28. انتقال درخواست هاي تجهيزات و امكانات آموزشي و نياز هاي لوازم اداري و مصرفي كلي در دانشكده

29. پيگيري برنامه افزايش فضاهاي فيزيكي و احداث ساختمان هاي جديد

30. امور مربوط به مأموريت ها و مرخصي  و پاس پرسنل اداري و ....

31.       پشتيباني در هماهنگي برگزاري اردو هاي دانشجويي، كارمندي و ....

 

 
جستجو
دهه کرامت (۱۲۵۲۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...