گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۶ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۵۹۱ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٣٩٧/١/١٨ - ۱۹۳۶ مورد

شرح وظایف


نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات  و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی و آموزشی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای دانشجویان  و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ایجاد کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب برای کنترل پیشگیری از آلودگی در سرتاسردانشکده   به وجود آید .

کیفیت کار امور خدمات به منظور کسب موفقیت در ایجاد یک محیط ایمن، دلچسب و کارآمد برای دانشجویان  و کارکنان نیروهای  خدمات باید دارای اطلاعات و دانش زیر باشد:

1-دانش اولیه پیرامون مراقبت های بهداشتی، بهسازی که در پیشگیری و کنترل عفونت در بیماری های همه گیر موثرند.

2-قابلیت برنامه ریزی و اعمال انجام امور خدمات جامع تا برای محیط آموزشی و اداری شرایط مساعدی ایجاد کند.

3- قابلیت و توان تهیه و تدوین گزارش پیرامون کار خدمات.

4- با بررسی محیط های کار با استفاده از شاخص ها و چک لیست های استاندارد، مانع فراموش شدن اجزای کار شده و حدود انجام وظایف و کیفیت آن را به درستی مشخص خواهد نمود.

5-  انجام امور نظافت روزانه و مستمر فضاهای اداری و آموزشی دانشکده

6- انجام امور پذیرایی روزانه طبق برنامه تنظیمی کارکنان   و اعضائ هیئت علمی و مهمانان احتمالی

7 انجام امور خدمات کل محوطه دانشکده

8 همکاری در انجام امور فضای سبز دانشکده

9 حفظ و حراست از اموال تحویلی

10 گزارش مستمر امور به مسئول مافوق

 
جستجو
دهه کرامت (۱۲۳۶۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...